Politikker og Certificering

TRIAX er stolt af at fastholde sit engagement i Corporate Social Responsibility, kvalitet og miljø.

Vi overholder en række standarder for at sikre produkter og processer møder de højeste kvalitets- og miljøstandarder:

Kvalitet

Det er TRIAX' mål, at kunder, brugere og samfund opfatter vore produkter, tjenesteydelser, service og leveringsevne som værende høj kvalitet

For at opnå det målsatte anvender TRIAX følgende politikker:

 • at opstille og løbende prioritere relevante og operationelle kvalitetsmål, kvantitative såvel som kvalitative.
  bygge kvalitet ind i processer og produkter for derved at anvende kvalitetsstyring i alle faser af et produkts forløb.
 • sikre, at alle i organisationen arbejder med kvalitet som en fælles opgave og udviser høj grad af kvalitetsbevidsthed.
 • sikre, at kvalitetsstyringssystemet drives af den samlede organisation med støtte fra kvalitetsfunktionen.
  sikre, at alle i organisationen har de nødvendige forudsætninger og kvalifikationer for at kunne udføre jobbet.
 • arbejde løbende med forbedringer af kvalitetsstyringssystemets effektivitet.
  anvende tidssvarende systemer, udstyr og metoder.
 • TRIAX har arbejdet med kvalitetsstyring siden 1993, og vi er certificeret i henhold til ISO 9001.

 Adobe PDF file icon 24x24 ISO 9001 Certifikat

 

Miljø

TRIAX ønsker som samarbejdspartner, at blive opfattet som en miljøbevidst og ansvarlig virksomhed.
Derfor vil TRIAX bidrage til en bæredygtig udvikling ved at mindske spild og energiforbrug samt løbende forebygge forurening og forbedre miljøforholdene overalt i virksomheden.

TRIAX vil derfor:

 • sætte fokus på ressourceforbrug og miljøbelastninger i den daglige drift og ved produktudvikling fra kundens oplæg til det færdige produkt.
 • kommunikere internt om vores arbejde med miljøforhold.
 • inddrage, motivere og uddanne medarbejderne i det daglige miljøarbejde, så de kan virke for vores miljøpolitik.
 • overholde miljølove, miljøbekendtgørelser og miljøregulativer.
 • opbygge og vedligeholde et miljøledelsessystem, der til stadighed kan certificeres efter DS/EN ISO 14001.

 Adobe PDF file icon 24x24 ISO 14001 Certifikat

 

EU direktiver ROHS II, REACH og WEEE

TRIAX bruger ikke produkter i produktionen, som indeholder begrænsede stoffer, og kræver, at leverandører også opfylder direktivet.

Læs mere i dette dokument

 

Nordisk leverandørsikring: Sellihca kvalificering

TRIAX er SellihcA certificeret, hvilket betyder at TRIAX er fuldt registeret leverandør i SellihcA Nordics pre-kvalifikationssystem.

Det betyder også, at TRIAX lever fuldt op til kravene i udbudsdirektivet 93/38/EØF, kapitel V, artikel 30, afsnit 1-9.

SellihcA er et unikt samarbejde mellem nordiske el-forsyningsvirksomheder. Indkøbsorganisationerne i de deltagende virksomheder bruger systemet til at samle information og udvælge leverandører til licitationer.

SellihcAs formål er at formidle komplet information om eksisterende og potentielle europæsike leverandører tilgængelig for de nordiske el-forsyningsvirksomheder.

Vi vil gerne gøre din oplevelse af vores website endnu bedre. Derfor bruger vi cookies. Hvis du gerne vil vide mere om, hvilke data vi indsamler og hvordan du undgår cookies, kan du læse mere under Privatlivspolitik.
I accept cookies from this website
Ok